Lynetten

Da jeg første gang hørte om at der var nogle af mine klubkammerater der havde dykket ved Lynetten på Amager, tænkte  jeg – hvor langt kan man gå altså med at dykke på dårlige lokaliteter. Det var dengang jeg endnu ikke havde fået nogle beretninger om hvordan dykket egentlig var.

I mit hoved når jeg høre ordet Lynetten, så tænker jeg på store renseanlæg hvor alle københavneres gøren og laden renses før det nogenlunde renset bliver sendt ud i Øresund. Sådan et sted er da ikke sagen at dykke!!! Men jeg er blevet klogere – heldigvis.

Beretningerne fra Lynetten gik på super sigt, masser af kigge på og relativ stor dybde, når man tager i betragtning at der faktisk er tale om et stranddyk. Kunne det nu også være rigtigt – så tæt på den store hovedstad??

En søndag i februar var der arrangeret klubtur til Lynetten. Jeg var frisk og Torben Clausen og Co. Kvitterede med svag vind og sol fra en skyfri himmel. Temperaturen lå på en 4-5 grader, så der var umiddelbart ikke noget at klage over. Vi var 6 medlemmer der skulle dykke. Jeg var spændt på hvor det var vi skulle i vandet.

Først kørte vi ud på Amager. Forbi Holmen og ud mod det gamle B&W. Ved de store regnvandsbassiner der er omkranset af hvide vindmøller kørte vi langs stendæmningen. Stendæmningen kunne godt trænge til en afretning og et slidlag asfalt, hvis Wonderfuld Copenhagen vil gøre Lynetten til en dykkerattraktion! Efter en bumletur på stendæmningen var vi ude ved det yderste hjørne. Til venstre havde vi Øresund og til højre havde vi indsejlingen til Lynetten lystbådehavn. Her i vinterhalvåret er der så at sige ingen sejlads fra havnen, men det er med garanti en anden sag i den varme halvdel af året.

Vandet så fint ud, men der skulle lige forceres en massiv stenvold for at nå ned til vandet. Det var ikke bare små sten, men sten som man kender det fra stenmoler ved de klassiske færgelejer. De fleste andre klubmedlemmer havde prøvet at dykke her, så de havde nogle fiduser med. En bil med træk blev kørt helt hen til stenene. På trækket blev der gjort et kraftigt tov fast der strakte sig helt ud i vandet. Det viste sig senere at være helt uundværligt, da vi skulle op.

Inden jeg tog dragten på, lagde jeg mit fotoudstyr helt nede ved vandet. Hvis jeg skulle være så uheldig, at falde på vej ned af stenene med flaske på ryggen var der ikke et kamera der skulle tage skade. Heldigvis var der ingen problemer med at forcere stenene. Vandet var dejlig koldt og tilsyneladende koldt, da jeg første gang fik hovedet under vand. Ret forude var der et flot bælte med ålegræs der efter årstiden at dømme stod fantastisk flot. Helt inde ved stenene var dybden små 2,5 meter.

Små 150 meter fra hjørnet hvor vi gik i vandet var der nogle store pullerter ude i vandet. Vi havde aftalt at dem skulle vi lige hen og kigge på. Som vi svømmede hen mod pullerterne blev vandet meget klart. Selvom vi var et pænt stykke fra hinanden var der ingen problemer med at se hinanden. Jeg kiggede forgæves på ålegræsbælterne om der ikke skulle være en lille nøgensnegl der havde gemt sig, men jeg fandt ikke nogen. De få kutlinger jeg så var der ikke meget spræl i, men det er typisk for den kolde tid af året, at fiskene er meget sløve på grund af kulden. Efter små 5 minutters dykning og de traditionelle bildæk og andre menneskelige efterladenskaber kom pullerterne i sigte. Der var lavet et lille udskibningssted ved pullerterne med en lodret metalvæg der var invaderet af muslinger. Der dannede ramme om nogle fine billeder af Frank. Umiddelbart ser sådan en metalvæg ikke særlig spændende ud, men når man går helt tæt på og kigger på livet, så åbner de sig pludselig en helt ny verden.

Jeg havde regnet med at der var noget spændende ved pullerterne, men det var desværre ikke tilfældet. Vi besluttede at svømme tilbage, men et stykke længere ude. Ikke langt fra stenmolen faldt dybden meget næsten 45 grader. Det var som om at desto længere ned vi kom desto bedre blev sigten. Samtidig med at dybden steg kom der også flere planter. Sukkertangen trives i bedste velgående. Vi så da også et par skrubber der gemte sig  i mudderet, men de er lidt vanskelige at fotografere med et fiskeøjeoptik med en billedvinkel på 167 grader.

På et tidspunkt kommer jeg til at kigge på dybdemåleren. Den viser 10,5 meter, men jeg ser tydeligt krusningerne i overfladen og solen der skinner 45 grader over mig. Det er dog fantastisk at der er en sådan sigt og så tæt på København. På resten af dykket så vi ikke noget specielt, men jeg er sikker på at i den varme del af året er der masser af liv at kigge på. Det må der være, for der var masser af lystfiskeres endegrejer der havde sat sig fast i bunden. Et sikkert tegn på at der er fisk i området.

Tilbage                        Galleri                           Forside